}
}


SINCE 1996

Ảnh TUYẾN ĐƯỜNG VÀNG - TỪ NAGOYA --> NARA --> OSAKA --> KYOTO --> PHÚ SĨ --> TOKYO --> VIỆT NAM (7N6D)