MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

Bus Image

1- Xe cỡ lớn : 大型 - 55 chỗ

 • 55 chỗ - Phù hợp cho tối đa 35 người tính cả TG và TL 
 • Nếu ít hành lý thì có thể được 40 người.
 • Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng

(Bàn ghế loại trên đây quý khách phải đặt trước)

(Bàn ghế loại trên đây quý khách phải đặt trước)

 

2- Xe loại vừa - 中型 - 28 chỗ

 • 28 chỗ - Phù hợp cho tối đa 21 người tính cả TG và TL 
 • Nếu ít hành lý thì có thể được 25 người.
 • Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng

(Bàn ghế loại trên đây quý khách phải đặt trước)

3- Xe loại Microbus - 18 chỗ

 • Phù hợp cho tối đa 13 - 14 người tính cả TG và TL 
 • Nếu ít hành lý thì có thể được 18 người.
 • Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng

 

4- Xe TOYOTA HIACE

 • Phù hợp cho tối đa 7 - 10 người tính cả TG và TL 
 • Nếu ít hành lý thì có thể được 11, 12 người.
 • Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng

 

 

5- Xe Toyota Alphard

 • Phù hợp cho tối đa 3 - 6 người tính cả TG và TL 
 • Nếu ít hành lý thì có thể được 7 người.
 • Thời gian sử dụng xe : 12 tiếng

Note: Hình ảnh để đối tác tham khảo. (Thực tế sẽ sử dụng loại xe tương tự, màu xe có thể khác)

End