MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

MEAL IMAGE

1-BỮA TỐI  - Ăn lẩu Shabushabu không giới hạn (Ngân sách: 2000 JPY ~ 2500 JPY)

2-BỮA TỐI  - Thịt nướng tự chọn không giới hạn (Ngân sách: 1900 JPY ~ 2500 JPY)

3-BỮA TỐI  - Bò Kobe (Set menu) (Ngân sách: 5000 JPY ~ 11000 JPY)

4-BỮA TỐI  - Ăn cua không giới hạn (Ngân sách 3500 JPY ~ 5000 JPY)

5-BỮA TỐI  - Cá Lóc  (Ngân sách : 5000 JPY ~ 7000 JPY)

6-BỮA TRƯA  - Tự chọn không giới hạn - Ngân sách : 1620 JPY ~ 2300 JPY

7-BỮA TRƯA  - Set menu - Ngân sách: 1500 JPY ~ 2000 JPY 

8-BỮA TRƯA  - Bò Kobe - Ngân sách: Từ 4200 JPY ~

(Osaka)

9-BỮA TRƯA  - Bò Kobe - Ngân sách: Từ 3200 JPY ~

(Osaka)

 

Note: Hình ảnh để đối tác Việt Nam đối chiếu, tham khảo.

Phụ trách: Hikari Nguyen