MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

Báo giá nội bộ

LANDTOUR 2018

  Chú ý:

 • Phụ thu ngày thứ 7 : 2000 JPY/PAX/ĐÊM
 • Phụ thu ngày nghỉ lễ tết của Nhật Bản: 2000 JPY/PAX/ĐÊM
 • Phụ thu ngày nghỉ tuần lễ vàng của Nhật Bản: 29/04 - 07/05 : 5000 JPY/PAX/ĐÊM

CHƯƠNG TRÌNH 01: VIETNAM - NGO - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Nagoya

D1: VIETNAM - NAGOYA - NARA - OSAKA

 • Sân bay NGO - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

CHƯƠNG TRÌNH 02: VIETNAM - KANSAI - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Kansai (Osaka)

D1: VIETNAM - KANSAI - NARA - OSAKA

 • Sân bay KANSAI - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

GIÁ VÉ 

Số khách  (10-14) + 1 (15-19)+1 (20-24)+1 (25-29)+1 30 up + 1

LOCAL GUIDE

96000 82000 74000 70000 66000

NO LOCAL GUIDE

85000 74000 68000 66000 63000

CHƯƠNG TRÌNH 01: VIETNAM - NGO - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Nagoya

D1: VIETNAM - NAGOYA - NARA - OSAKA

 • Sân bay NGO - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

GIÁ VÉ 

Số khách  (10-14) + 1 (15-19)+1 (20-24)+1 (25-29)+1 30 up + 1

3 sao

96000 82000 74000 70000 66000

CHƯƠNG TRÌNH 01: VIETNAM - NGO - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Nagoya

D1: VIETNAM - NAGOYA - NARA - OSAKA

 • Sân bay NGO - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

GIÁ VÉ 

Số khách  (10-14) + 1 (15-19)+1 (20-24)+1 (25-29)+1 30 up + 1

3 sao

96000 82000 74000 70000 66000

CHƯƠNG TRÌNH 01: VIETNAM - NGO - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Nagoya

D1: VIETNAM - NAGOYA - NARA - OSAKA

 • Sân bay NGO - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

GIÁ VÉ 

Số khách  (10-14) + 1 (15-19)+1 (20-24)+1 (25-29)+1 30 up + 1

3 sao

96000 82000 74000 70000 66000

CHƯƠNG TRÌNH 01: VIETNAM - NGO - OSAKA - NARA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HANEDA (5D4N in Japan)

 • Chuyến bay vào từ sân bay Nagoya

D1: VIETNAM - NAGOYA - NARA - OSAKA

 • Sân bay NGO - Công viên Nara - Chùa Todaiji - Lunch - Lâu đài Osaka (Photo) - Khu mua sắm Shinsaibashi - Dinner - Hotel.

D2: OSAKA - KYOTO - NAGOYA

 • Trải nghiệm Shinkansen - Chùa Vàng kinkakuji - Lunch - Trung tâm dệt lụa - Chùa thanh thủy - Nagoya - Dinner - Hotel.

D3: NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ

 • Di chuyển - Lunch - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshino hakkai - Khách sạn Khoáng nóng Onsen.

D4: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

 • Gotemba Outlet/ hoặc Thung lũng núi lửa Owakudani - Tòa đô chính Shinjuku 45F - Lunch - Chùa Asakusa - Nakamisedori - Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (Photo) - Khu phố điện tử Akihabara - Dinner.

D5: TOKYO - HANEDA - VIETNAM

 • Hoàng Cung - Odaiba - Lunch - Sân bay Haneda - Vietnam.

GIÁ VÉ 

Số khách  (10-14) + 1 (15-19)+1 (20-24)+1 (25-29)+1 30 up + 1

3 sao

96000 82000 74000 70000 66000