}
}


SINCE 1996

CẨM NANG HDV

Những nét đặc trưng trong văn hóa của Nhật Bản

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa hiện đại và truyền thống tạo nên nét đặc trưng trong văn hóa của con người Nhật Bản . Có ý kiến cho rằng do đất nước Nhật Bản được bao quanh là biển đảo, chưa hề có...

28/03/2017 0