MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

Cancel Policy (Medical tour)

  1. Trước ngày khám trước 30 ngày: không mt phí
  2. Trước ngày khám t 20 đến 30 ngày: mt 20% tng phí khám
  3. Trước ngày khám t 15 đến 19 ngày: mt 40% tng phí gói khám
  4. Trước ngày khám t 11 đến 14 ngày: mt 60% tng phí gói khám
  5. Trước ngày khám t 7 đến 10 ngày: mt 80% tng phí gói khám
  6. Trước ngày khám 6 ngày: mt 100% tng phí gói khám
  7. Nếu ngày khám đến chm hơn 1 tiếng đng h cũng s b hy và không được tr lai phí gói khám đó. Nếu đến chm không quá 1 tiếng đng h mt s mc khám s không thc hin được và phí ca mc đó cũng không được hoàn tr.
  8. Nhng trường hp bt kh kháng như máy móc hng mà không khám được theo kế hoch thì ngày khám s được chuyn sang ngày khác. Tuy nhiên khi thay đi ngày nếu có phát sinh v ăn , phí giao thông thì người khám phi t thanh toán. Trường hp nếu không mun chuyn ngày khám thì ch hoàn tr phí nhng xét nghim chưa thc hin.
  9. Thi gian đt gói khám ít nht trước 01 tháng.
  10. Giá gói khám không bao gm phí ly kết qu là hình nh như PET-CT, XQ, MRI/MRA, siêu âm..vv..