}
}


SINCE 1996

HÀ NỘI -- HANEDA

Xem thông tin chuyến bay mới nhất tại đây 

http://flyteam.jp/airline_route/hnd_han/flight_schedule