}
}


SINCE 1996

HÀ NỘI -- NAGOYA

Xem thêm thông tin tại link này 

http://flyteam.jp/airline_route/ngo_han/flight_schedule