}
}


SINCE 1996

HỒ CHÍ MINH -- FUKUOKA

Xem thêm thông tin chuyến bay mới nhất tại đây

http://flyteam.jp/airline_route/fuk_sgn/flight_schedule