}
}


SINCE 1996

HỒ CHÍ MINH - KANSAI

Xem thêm thông tin mới nhất tại link này

http://flyteam.jp/airline_route/kix_sgn/flight_schedule