}
}


SINCE 1996

HỒ CHÍ MINH - NAGOYA

Xem thêm thông tin mới nhất tại đây 

http://flyteam.jp/airline_route/ngo_sgn/flight_schedule