}
}


SINCE 1996

TP HỒ CHÍ MINH -- NARITA

Xem thông tin mới nhất tại Link này 

http://flyteam.jp/airline_route/nrt_sgn/flight_schedule