}
}


SINCE 1996

DLNB

Day 1

Sân bay Kix - Tham quan công viên Nara - Lunch - Lâu đài Osaka - Shinsaibashi - Dinner - Hotel

Day 2 

Sân bay Kix - Tham quan công viên Nara - Lunch - Lâu đài Osaka - Shinsaibashi - Dinner - Hotel

Day 3

Sân bay Kix - Tham quan công viên Nara - Lunch - Lâu đài Osaka - Shinsaibashi - Dinner - Hotel

Chương trình dunlichj Nhật Bản

Day 1: Kix - Công Viên Nara - lunch