MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

GALA DINNER IN JAPAN

① Phòng tiệc 01 : Diện tích:838㎡ / Trần cao:7.8m /Số người sử dụng : 500 ~ 1000 người.

② Phòng tiệc 02 : Diện tích:502㎡ / Trần cao:3.4m / Số người sử dụng : 300 ~ 400 người.

③ Phòng tiệc 03 : Diện tích:215㎡ / Trần cao:4m / Số người sử dụng : 100 ~ 120 người.

④ Phòng tiệc 04 : Diện tích:175㎡ / Trần cao:4,7 m / Số người sử dụng : 80 ~ 100 người.

⑤ Phòng tiệc 05 : Diện tích:175㎡ / Trần cao:4,7 m / Số người sử dụng : 80 ~ 100 người.

⑥ Phòng tiệc 06 : Diện tích:62㎡ / Trần cao:3,8 m / Số người sử dụng : 30 ~ 35 người.

---------------

CHƯƠNG TRÌNH CHO GALA DINNER

① NGHI LỄ ĐẬP RƯỢU

 

② MÚA CỔ TRUYỀN NHẬT BẢN - YOSAKOI

 

 

③ BIỂU DIỄN TRỐNG

 

④ GEISHA MUA VUI