MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

Local Guide

Vì yếu tố thông tin cá nhân không thể công bố, bạn contact JTEC JAPAN để được sắp xếp

Contact: (+81) 908 752 6666 (Viber, Line, Phone)

 • Local Guide: Nguyễn Minh Trường
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : 10 năm

 

 • Local Guide: Nguyễn Quang (Hikari Nguyễn)
 • Thẻ HDV nội địa Nhật + Thẻ HDV quốc tế tiếng Anh + Thẻ HDV quốc tế tiếng Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : 6 năm

 

 • Local Guide: Nguyễn Thanh Phương
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : 6 năm

 

 • Local Guide: Nguyễn Nam
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : 6 năm

 

 • Local Guide: Tymah
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : Trên 10 năm

 

 • Local Guide: Tomita Trinh
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : Trên 10 năm

 

 • Local Guide: Lưu Bá Tuyên
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : 6 năm

 

 • Local Guide: Hữu Phước
 • Thẻ HDV nội địa Nhật
 • Số năm sinh sống tại Nhật : Trên 10 năm