MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

JTEC-11150755VN (MAU CHI)

 

DAY ① (/) : 

 
 • Flight: 
 
08:30
 •  Đoàn 
 
 
 •  Đoàn 
 
 
 •  Đoàn 
 
12:00
 • Lunch Time 
 
 
 •  Đoàn
 
 
 •  Đoàn 
 
18:00
 • Dinner Time
 
20:00
 • Check in hotel: Hotel Silk Tree Nagoya
  • Add:
  • Tel:
  • Homepage: Click here

Tên khách sạn chữ in đậm tiếng Anh

Click here cài đặt đích đến là cửa sổ mới

DAY ② (/) : 

 
 •  
 
 
 •  
 
 
 •  
 
12:00
 • Lunch time 
 
 
 •  
 
 
 •  
 
18:00
 • Dinner time 
 
20:00
 • Check in hotel: 
 

DAY ③ (/) : 

 
 •  
 
 08:00
 •  
 
 
 •  
 
12:00
 • Lunch time 
 
 
 •  
 
 
 •  
 
18:00
 • Dinner time 
 
20:00
 • Check in hotel: 
 

DAY ④ (/) : 

 
 •  
 
08:00
 •  
 
 
 •  
 
12:00
 • Lunch time 
 
 
 •  
 
 
 •  
 
18:00
 • Dinner time 
 
20:00
 • Check in hotel: 
 

DAY ⑤ (/) : 

 
 •  
 
08:00
 • Xuất phát từ khách sạn
 
 
 •  
 
 
 •  
 
12:00
 • Lunch time
 
 
 •  
 
 
 •  
 
16:35
 • Đáp chuyến bay VN385 về HAN