MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

KCB

QUY TRÌNH TÊN GÓI BỆNH VIỆN NỘI DUNG KHÁM GIỚI TÍNH GÓI GÍA THỜI GIAN
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

KHÁM TỔNG QUÁT 

Bệnh viện Đại Học Y Tokyo 

HẠNG MỤC KHÁM  NAM  CAO CẤP 768000 1 ngày
CƠ BẢN 455000 2 ngày
NỮ  CAO CẤP 768000 1 ngày
CƠ BẢN 455000 2 ngày

Bệnh viện Đại Học Keio 

HẠNG MỤC KHÁM  NAM  CAO CẤP 766000 1 ngày
CƠ BẢN 559000 1 ngày
NỮ  CAO CẤP 858000 1 ngày
CƠ BẢN 559000 1 ngày

Bệnh viện Tây Chiba 

HẠNG MỤC KHÁM  NAM  CAO CẤP X X
CƠ BẢN 743000 1 ngày
NỮ  CAO CẤP X X
CƠ BẢN 760000 1 ngày

Bệnh viện Seiroka Medilocus 

HẠNG MỤC KHÁM  NAM  CAO CẤP 602000 1 ngày
CƠ BẢN 540000 1 ngày
NỮ  CAO CẤP 602000 1 ngày
CƠ BẢN 540000 1 ngày

KHÁM UNG THƯ

A HẠNG MỤC KHÁM

NAM

     
 

NỮ

 
 
B HẠNG MỤC KHÁM

NAM

 
 

NỮ

 
 
C HẠNG MỤC KHÁM

NAM

 
 

NỮ

 
 
D HẠNG MỤC KHÁM

NAM

 

NỮ