MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Ở nhật bản có nghĩa vụ quân sự không hả quý khách?

STAR TRAVEL

Theo quy định tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

 

Điều này nghĩa là Việt nam, đối với nam công dân việc đi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc. Ai cũng phải đi bộ đội, từ 18 tuổi trở lên. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 24 tháng. 

 

Tuy nhiên do chính sách của chính phủ là ưu tiên phát triển kinh tế trong thời bình, thì những nam thanh niên học xong PTTH mà vẫn tiếp tục đi học lên ĐH, Cao đẳng, trường nghề, thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự.

STAR TRAVEL

Đối với những ai theo học đại học thì trong kì nghỉ hè năm thứ nhất sẽ được đào tạo nghĩa vụ quân sự trong 1 tháng. Sau đó thì lại tiếp tục học tiếp.

 

Tuy nhiên thì trợ cấp 1 tháng cho quân nhân đi nghĩa vụ quân sự được khoảng 

 

 

 

 

STAR TRAVEL

 

 

 

 

 

VTTC TRAVEL