}
}


SINCE 1996

OSAKA - DINNER - VIP

Ăn tối với bò Kobe tại Osaka
Menu
Chú thích