MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

 

 • Mr Kazuo Ishii (PGĐ Điều Hành) 
  • Phó Chủ tịch Hội Lữ Hành Nội Địa Nhật
  • Email: ishii_jtec@japan-tour.co.jp
  • Mobile: 
  • Tiếng Nhật - Anh

 

 • Mr Hikari (Điều hành) 
  • Email: hikari@japan-tour.co.jp
  • Mobile: 080-4633-6502
  • Tiếng Việt - Anh

 

JTEC JAPAN - (株式会社ジェイテック)

 • 〒110-0015
 • 3 – 8 – 17 SK Building 5F – Higashi Ueno – Taitoku – Tokyo.
 • Tel: +81-3-5818-5711(Tiếng Việt)
 • Homepage:  http://japan-tour.co.jp/ (Tiếng Nhật) 
 • or https://jtec.com.vn/ (Tiếng Việt)