MONE POND }
GIFU SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA JTEC SINCE 1996
Hida Great Limestone Cave
Hida Beef }
}
GERO ONSEN }
Japanese Chef Knives Seki Japan }
GUJYO HACHIMAN CASTLE }

Quotation-TMS-Travel

Tên Khách sạn

Ngày tháng

Địa chỉ

Tên khán phòng

Thời gian thuê

Giá yên

Chú thích

HOTEL NEW OTANI TOKYO

08/04/2019

4-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8578, Japan

KS Chưa quyết

8:00 ~ 18:00

1190000 JPY

Bao gồm: Khán phòng cho 70 người, Màn hình 120 inch, máy chiếu, máy tính, 3 mic có dây, 1 mic không dây

GRAND HYATT FUKUOKA

10/4/2019

1-2-82 Sumiyoshi, Hakata-ku, Fukuoka, Japan, 812-0018

サボイII

(SABOI II)

8:00 ~ 17:00

996000 JPY

Bao gồm: Khán phòng cho 70 người, Màn hình 130 inch, máy chiếu, máy tính, các thiết bị âm thanh ánh sáng đi kèm.

HILTON OSAKA HOTEL

09/04/2019

1 Chome-8-8 Umeda, Kita, Osaka, Osaka Prefecture 530-0001, Japan

 TBA 

8:00~18:00

981000 JPY

Bao gồm: Khán phòng 175m2, Màn hình 150 inch, máy chiếu, máy tính, các thiết bị âm thanh ánh sáng đi kèm.

OSAKA TOKYU REI HOTEL

 

Đang cập nhật

       

HAKATA EXCEL HOTEL TOKYU

10/4/2019

Full 

Full 

Full 

Full 

Full