}
}


SINCE 1996

TOUR MÙA LÁ ĐỎ

Ảnh TUYẾN ĐƯỜNG VÀNG - OSAKA --> KOBE --> KYOTO --> NAGOYA --> PHÚ SĨ --> TOKYO --> VIỆT NAM (7N6D)

Ảnh TUYẾN ĐƯỜNG VÀNG - OSAKA --> KOBE --> KYOTO --> NAGOYA --> PHÚ SĨ --> TOKYO --> VIỆT NAM (7N6D)

Đây là tuyến đường vàng nổi tiếng mà Đoàn khách của quý công ty bạn sẽ vào Nhật từ Osaka đi ngược lên phía trên đến Tokyo. Đoàn đến những thành phố chính của Nhật Bản và trải nghiệm nhiều văn hóa truyến thống của Nhật Bản, thưởng thức nhiều món ăn địa phương truyền thống của Nhật.

20/04/2017 0